Fafa Media created a new article
22 w - Translate

Legenda Asal Mula Nyamuk Pertama Kali | #legenda #nyamuk #cerita #dongeng #kisah #cerpen #sejarah

Legenda Asal Mula Nyamuk Pertama Kali

Legenda Asal Mula Nyamuk Pertama Kali

Dahulu kala, di sebuah perkampungan ada seorang petani yang sedehana dengan bersama istrinya yang sangat cantik. Mereka ber dua tingal di rumah yang sedehana dan hidup mereka pun bergantung kepada hasil tani. Sipetani selalu bekerja keras setiap hari di ladang, akan tetapi siistri kerjanya