Diamond Shine created a new article
20 w - Translate

Lahirnya Inovasi yang Berdampak pada Perubahan | # Inovasi #dampak #perubahan

Lahirnya Inovasi yang Berdampak pada Perubahan

Lahirnya Inovasi yang Berdampak pada Perubahan

Keberadaan inovasi terutama pada bidang teknologi membawa perubahan ke berbagai aspek kehidupan yang dapat mempengaruhi sikap serta pola hidup manusia,  hampir semua yang kita perlukan telah tersedia hanya melalui genggaman, seperti ketika akan mengirim pesan, kita tidak perlu lagi repot