EgiFernandi created a new article
23 w - Translate

Internet of Things : Pengertian, Sejarah, Kelebihan dan Kekurangannya | #kecerdasan teknologi #era digita #perangkat teknologi

Internet of Things : Pengertian, Sejarah, Kelebihan dan Kekurangannya

Internet of Things : Pengertian, Sejarah, Kelebihan dan Kekurangannya

nternet of Things (IoT) atau Internet untuk segala adalah sebuah konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia. Dengan kata lain, IoT merujuk pada kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubun