Diamond Shine created a new article
21 w - Translate

Cash vs Cashless | #cash vs Cashless #strategi marketing #pemasaran

Cash vs Cashless

Cash vs Cashless

Perkembangan teknologi yang semakin maju tidak hanya ada pada barang-barang elektronik, dunia system informasi juga mempunyai perkemebangnya salah satunya adalah perkembangan transaksi keuangan