Fafa Media created a new article
21 w - Translate

Cerita Legenda Asal Usul Gunung Merapi | #asalusul #cerita #kisah #sejarah #dongeng #ceritarakyat #cerpen #gunung #merapi

Cerita Legenda Asal Usul Gunung Merapi

Cerita Legenda Asal Usul Gunung Merapi

Diceritakan dalam Babad Tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, dekat Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Juru mertani bertanya kepadanya, ” apakah yang Kau Dapatkan di dalam tapamu?”